08.122023

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2024

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert nr 15/2024 i 17/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się w regulaminie każdego z konkursów, do pobrania na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert oraz niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Zlecanie zadań tryb konkursowy.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert (Witkac.pl):

  • na konkurs nr 15/2024 w terminie do 29 lutego 2023 r. do godz. 23:59:59;
  • na konkurs nr 17/2024 w terminie do 15 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert.

Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Generator ofert - WITKAC”.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę;

  • na konkurs nr 15/2024 do wysokości 600.000,00 zł;
  • na konkurs nr 17/2024 do wysokości 150.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39, 56 652 18 55.