22.122023

Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż środki finansowe w kwocie 2.112,50 zł., przeznaczone na zlecanie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały w całości wykorzystane.