11.012024

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadzająca nową formę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Uzyskanie świadczenia wspierającego odbywa się w II etapach.

I etap

W celu uzyskania świadczenia niezbędne jest najpierw uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wydawaniem decyzji zajmują się wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wniosek w tej sprawie można złożyć:

  1. pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
  2. osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania
    o niepełnosprawności ul. Konarskiego 1-3 na IV piętrze w budynku B (wieżowiec) Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
  3. elektronicznie przez portal Empatia

Więcej informacji można uzyskać na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 pod numerem telefonu +48 52 349 75 26.

II etap

Po uzyskaniu decyzji z WZON należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski przyjmowane są wyłącznie formie elektronicznej poprzez:

  1. platformę PUE ZUS
  2. portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  3. bankowość elektroniczną.

Szczegółowe informacje o świadczeniu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej