25.012024

Uchybienia formalne w konkursie 17/2024

Prosimy o zapoznanie się z wykazem ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert nr 17/2024 pod nazwą "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami" znajdującym się w zakładce Realizowane zadania -> Zlecanie zadań - tryb konkursowy