07.022024

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku. Celem programu jest poprawa warunków umożliwiających zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w różnych formach aktywności sportowej poprzez włączenie ich w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze związanym ze sportem.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Do zadań objętych dofinansowaniem zalicza się wspieranie:

  • zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
  • imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  • obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,

oraz promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Realizacja programu finansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Nabór wniosków trwa do 26 lutego 2024 roku.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki