13.032024

Uchybienia formalne w konkursie 15/2024

Prosimy o zapoznanie się z wykazem ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert nr 15/2024 pod nazwą "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" znajdującym się w zakładce Realizowane zadania -> Zlecanie zadań - tryb konkursowy