29.042024

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Celem obchodzonego co roku 5 maja Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na wszelkie przejawy dyskryminacji, na jakie narażone są osoby z niepełnosprawnościami w swoim codziennym życiu. W tym dniu na terenie Polski obchodzimy również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Samorząd Województwa w ramach ogłaszanych corocznie otwartych konkursów ofert wspiera między innymi inicjatywy mające na celu zmianę postrzegania osób
z niepełnosprawnościami przez pozostałą część społeczeństwa. W ubiegłym roku w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu oraz środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizacje pozarządowe z naszego regionu zrealizowały szereg działań, które były skierowane między innymi do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się:

 1. usługi rehabilitacyjne w ramach Treningu Umiejętności Społecznych oraz projekt „Aktywni ONI 2023” (realizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligo z Włocławka);
 2. zdobywanie i podnoszenie nabytych kwalifikacji w ramach Centrum Aktywnej Terapii Rewalidacyjnej (realizator: Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia
  z Ciechocinka);
 3. organizacja zajęć rehabilitacyjnych: hydroterapii, hipoterapii i dogoterapii oraz wprowadzeniu Wstępu do Integracji Sensorycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu "Ku lepszemu życiu z niepełnosprawnością." (realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym “Chronica”
  z Torunia);
 4. zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu "Aktywna przytULAnka" (realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "przytULAnka" z Radziejowa);
 5. w ramach projektu „Poznajemy świat - zbiór opowiadań, wierszy i zagadek rozwijający kompetencje osobiste i społeczne osób z niepełnosprawnościami.” opracowano i wydano publikację z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną (realizator: STOWARZYSZENIE "Visus Supremus" przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy);
 6. przeprowadzenie 7 całodniowych wypraw w nurcie Adventure Therapy dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu m. Torunia i powiatu toruńskiego w ramach projektu „Adventure Therapy dla osób z niepełnosprawnościami” (realizator: Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" w Toruniu);
 7. warsztaty terapeutyczne w ramach projektu „Aktywne warsztaty środowiskowe - 3 edycja” (realizator: Fundacja Caietanus z Włocławka);
 8. zajęcia grupowe i indywidualne w ramach projektu „Samodzielni niepełnosprawni - wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia grupowe i indywidualne” (realizator: Międzygminne Porozumienie Samorządowe – MPS z Mełna);
 9. warsztaty i poradnictwo w ramach projektu ,,Aktywnie z Cegiełką-budujemy samodzielność osób z niepełnosprawnością" (realizator: Stowarzyszenie Cegiełka z Radziejowa);
 10. warsztaty w ramach projektu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością w Domu Niebieskich Serc” (realizator: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu).

Więcej informacji dotyczących działań dofinansowywanych w ramach otwartych konkursów ofert znajduje się w zakładce Realizowane zadania > Zlecanie zadań - tryb konkursowy.